PŁATNOŚCI

 

Płatności za Zamówienie można dokonać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub poprzez płatność za pośrednictwem Operatora płatności PayU (płatność online, kartą płatniczą lub BLIK) – płatne na konto Sprzedawcy za pośrednictwem Operatora płatności PayU.

Inne formy płatności mogą być wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia.

 

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności za pośrednictwem Operatora płatności PayU, zobowiązany jest zapłacić za złożone Zamówienie niezwłocznie, tj. po dokonaniu Zamówienia i przekierowaniu go na stronę Operatora płatności.

Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew), zobowiązany jest zapłacić za złożone Zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku nieotrzymania zapłaty, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że nie zostanie zrealizowane.

 

Podane w sklepie ceny są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN).

 

Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

 

CZAS I KOSZTY DOSTAWY

Dostawa odbywa się pośrednictwem:

-kurier FedEx

-Poczta Polska

 

Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

 

Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:

-kurier FedEx 15.00 zł brutto

– Poczta Polska 15.00 zł brutto

Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy. Koszt dostawy Produktu ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 

 

Przybliżony czas dostawy wynosi:

– kurier FedEx 2 dni robocze

-Poczta Polska 4 dni robocze

 

Jeśli w opisie danego Produktu wskazano inny termin dostawy, obowiązuje zasady wskazane w tym opisie.

W przypadku Produktu dostępnego „w przedsprzedaży” czas realizacji Zamówienia określony jest w opisie Produktu

Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Szczegóły dotyczące realizacji Zamówienia znajdują się w Regulaminie.